Процедура


THD е подходяща процедура за лечение на симптоматични вътрешни хемороиди, при които не е постигнат успех от консервативната терапия.

Минимална инвазия!

THD  техниката по същество е нискоинвазивна хирургическа интервенция. При нея с помощта на доплер се локализират и в последствие лигират разклоненията на горната ректална артерия, които при определени обстоятелства стават причина за появата на хемороиди. Благодарение на този метод се възтановяват и пролапсите на чревна лигавица (смъкване извън аналния канал), които се появяват в напреднал стадии.

Този иновативен и съвременен подход за лечението на хемороидална болест е широко популяризиран в редица центрове и клиника в Европа, САЩ, Япония и Азия. Предназначен е предимно за по-тежки стадии и в това отношение се конкурира  по ефективност с далеч по-инвазивни методи и оперативни техники. Предимството на THD (трансаналната хемороидална деартириализация) е в по-високата безопасност за пациента, по-малкият брой следоперативни усложнения и рецидиви, поносима до липсваща болка, бързото възстановяване (до 48 часа след манипулацията). Стандартизираната и усъвършенствана процедурата на изпълнение гарантира и спокойствието на хирурга.

Самата манипулация отнема приблизително 30 минути!