Лечение


Лечение на хемороиди по метода THD е достъпно в София, Плевен, Пазарджик и Панагюрище.

За допълнителна информация се свържете с нас от Понеделник до Петък от 8:30 - 17:30 ч.:

tel: +359 887 960 823
email: i.pandauzov@capresto.eu

Д-р Иван Пандаузов
Продуктов мениджър на THD за България
"Капресто" ЕООД, официален дистрибутор на THD Lab за България.

 

Медицински центрове, в които се извършва лечение по метода THD:

ГРАД

БОЛНИЦА

СПЕЦИАЛИСТИ ХИРУРЗИ

КОНТАКТИ

СОФИЯ

УМБАЛ “Александровска” ЕАД
Клиника по обща и чернодробно-панкреатична хирургия – І-ва хирургия
 

доц. Йонков, 
доц. Попов, 
д-р Димитров, 
д-р Петков, 
проф. Тасев

Началник клиника:
Тел.: 02/ 9230 651
Главен административен лекар:
Тел.: 02/ 9230 307
Старша мед. сестра:
Тел.: 02/ 9230 591
Мед. секретар:
Тел.: 02/ 9230 650, 9230 435
Лекарски кабинети:
Тел.: 02/ 9230 413, 9230 649
Приемен кабинет:
Тел.: 02/ 9230 590 
Е-mail: kochpx_hirurgia@abv.bg

СОФИЯ

УМБАЛ “Св. Анна”
База „Запад” ет. 3

д-р Григоров, 
доц. Радионов,
 д-р Ковачев,  
доц. Благов, 
д-р Джупанов, 
д-р Михайлов

Началник клиника:
E-mail: michail.radionov@gmail.com
Приемно-консултативен кабинет: 
Тел.: 02/ 9759 233
Медицински секретар: 
Тел.: 02/ 9759 211;
Старша мед. сестра: 
Тел.: 02/ 9759 110

СОФИЯ

МБАЛ Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда

д-р Маринов, 
д-р Васев, 
д-р Русенов, 
д-р Радойчич, 
д-р Тонев, 
д-р Ел-Тал, 
проф. Гайдарски, 
проф. Драганов, 
д-р Кътев, 
д-р Петренска, 
д-р Пенчев

Тел.: 02/ 403 41 70, 02 403 41 71

СОФИЯ

МБАЛ “Софиямед”

д-р Петров, 
доц. Атанасов, 
д-р Цветанов

Моб.: 0895 555 444
Тел.: 02/ 465 00 00

ПЛЕВЕН

УМБАЛ „Георги Странски“
Клиника по онкологична хирургия
/лекуват се и не онкологични забоволявания/

доц. Димитров
ст.с. Георгиева

Моб.: 0886 43 71 93
Тел.: 064/ 886 244

ПЛЕВЕН

УМБАЛ „Георги Странски“
Гнойно-септично хирургично отделение

д-р Недялков, 
доц. Илиев, 
д-р Пресолски

Медицински секретар Димитрова:
Тел.: 064/ 886 528
Медицински сестри:
Тел.: 064/ 886 158

ПЛЕВЕН

УМБАЛ „Света Марина“

д-р Кънчо Костадинов, 
д-р Мая Балабанова, 
доц. Цанков, 
д-р Михов

Тел.: 0700 20 006 
064/ 805 666, 81 81

E-mail: info@svmarina.com

ПАНАГЮРИЩЕ

МБАЛ „Уни Хоспитал“

д-р Николов

Тел.: 0357/ 88 581, 88 582

ПАЗАРДЖИК

МБАЛ „Хигия“

д-р Владимиров

д-р Аликов

Тел. : 034/ 44 33 06