Време е да забравите болката от хемороидите и да си върнете радостта от живота!

Хемороидите са често срещано заболяване, за което повечето хора избягват да говорят. Приблизително всеки 7 от 10 души поне веднъж в живота си е усетил дискомфорта и болката, причиненa от хемороиди. Страдащият от хемороиди се опитва да “живее” с проблема си, най-често поради страх от възможностите за лечение, които предлага съвременната хирургия.

Сега Вие имате възможност да получите качествено лечение и отново да се радвате на живота. THD (Transanal Hemorrhoidal Dearterialization) процедурата предоставя минимално инвазивен хирургически подход, който лекува не само самите хемороиди, но и причината за тяхната поява. И защото при THD не се отстраняват тъкани, следоперативната болка е минимална или изобщо липсва. THD се предлага като амбулаторна, еднодневна хирургия, така че,още на следващия ден се връщате към обичайното си ежедневие.

Клиничните проучвания показват, че пациентите подложили се на THD процедурата изпитват по-малко болка, поемат по-малък риск от усложнения и се възстановяват значително по-бързо (24-48 часа) в сравнение с тези, подложили се на конвенционалните методи на лечение. Време е да забравите болкатa от хемороидите и да си върнете радостта от живота!

Още